RSSKategori: Ordlister

Økonomiske Begreper D – E – Ordbok

Økonomiske Begreper D – E – Ordbok

Her er forklaringer på noen vanlige økonomiske begreper: Dekning Dekning forklares som den minste enhet som kan omfattes av en forsikringsavtale. Ansvar, kasko og delkasko er eksempler på dekninger innen bilforsikring. Delkasko Delkasko Delkasko dekker skade på bilen din som følge av brann eller eksplosjon, tyveri, eller hærverk ved forsøk på tyveri, bruddskade på glassruter, […]

29/08/2010 | | Svar Les mer..
Aksjer – Definisjoner og forklaringer

Aksjer – Definisjoner og forklaringer

Kjøper du aksjer men kjenner ikke til vanlige definisjoner og forklaringer? Her er noen ord det er viktig å holde styr på: A- og B-aksjer: A-aksjene kan sies å være hovedaksjen i et selskap og er stemmeberettigede. B-aksjer er ikke stemmeberettigede. De fleste selskaper på Oslo Børs har bare en såkalt aksjeklasse. AHTS-skip: AHTS betyr […]

07/07/2010 | | Svar Les mer..
Dette Er BankID, Begunstigelse, Buypass m.m.

Dette Er BankID, Begunstigelse, Buypass m.m.

Her er en gjennomgang av forklaringer på hva uttrykk som BankID, Begunstigelse, Buypass er for noe. Det er i internettjungelen et helt hav av ord og uttrykk og holde styr på og ikke alle vet betygningen av dem. Dette er BankID: BankID kan forklares som en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på […]

22/06/2010 | | Svar Les mer..
Ansvarsforsikring og avkorting

Ansvarsforsikring og avkorting

Hva er Ansvarsforsikring og avkorting? Dette er en forklaring på disse to termene og er en del av kategorien ordlister. Ansvarsforsikring (Eller trafikkforsikring) er en nøvendighet for å få bilen registrert hos Trafikkstasjonen. Denne inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven. Forsikringen erstatter for skade på personer uten beløpsgrense, og for skade på ting med inntil 10 millioner […]

15/06/2010 | | Svar Les mer..
Økonomiske Ord og Uttrykk P – S

Økonomiske Ord og Uttrykk P – S

Poliselån Forsikringsuttrykk. Lån som gis med pant i verdien av oppsparte midler. Mest vanlig med en livsforsikring (kapitalforsikring). Prioritet Brukes for å angi i hvilken rekkefølge lån skal prioriteres. Et 1 .prioritetslån vil bli dekket for et 2.prioritetslån. Prosentligning Den inntekt som regnes av fordelen av å bo i egen bolig. Inntekten regnes i prosent […]

26/09/2009 | | Svar Les mer..
Nyttige Økonomiske Ord og Uttrykk N – P

Nyttige Økonomiske Ord og Uttrykk N – P

Normalrentesats Renten som bestemmer hva som er et billig lån i arbeidsforhold. Obligasjonsleilighet En leilighet der leieren yter et lån til den som eier bygningen. Obligasjonen gir leieren rett til å leie leiligheten. Opptrinnsrett Brukes i forbindelse med pant. Retten til en panthaver til å tykke opp, hvis en foranstående heftelse blir slettet. Overkurs Mest […]

22/09/2009 | | Svar Les mer..
Zepto erklærer priskrig i hele Skandinavia

Zepto erklærer priskrig i hele Skandinavia

Zepto starter i dag en priskrig på bærbare datamaskiner i Skandinavia. I Danmark Zepto senker prisen på sin bærbare PC Znote 3215W for kun NOK 2799, – inkl.. MVA og lignende i både Norge og Sverige. Zepto har nettopp trukket tilbake fra salg rettigheter i Norge og relaunched sine norsk webshop. Nå trykke Zepto prisen […]

02/11/2008 | | Svar Les mer..
Økonomi Ord, Uttrykk og Begreper: N-P

Økonomi Ord, Uttrykk og Begreper: N-P

Omlevering: Kjøperen leverer varen til selgeren og får en ny vare. Oppsigelse: En skriftlig melding til ansatte om at arbeidsforholdet avsluttes. Opptjeningsår: Året hvor grunnlaget for ferielønnen (ferielønnsgrunnlaget) opparbeides. Nettbank: Bank med hjemmeside på nettet hvor brukeren kan få elektronisk tilgang til banktjenester. Nettgiro: Girering (overføring av penger) over nettet. Netto: En størrelse etter fradrag. […]

01/09/2008 | | Svar Les mer..
Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: M-N

Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: M-N

Merkevarer: Varer som markedsføres under et fast varemerke. Dette gjøres for å skille dem fra lignende varer og for å gi varene særpreg. Eksempler på merkevarer er Hitachi, Coca-Cola og Volvo. Merkevarer markedsføres nesten alltid som kvalitetsvarer. Markedsføring: En fellesbetegnelse på alt det selgeren gjør for å få solgt produktene sine. Merverdiavgift: En avgift til […]

01/09/2008 | | Svar Les mer..
Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: K-M

Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: K-M

Kredittverdig: Brukes om en person som blir innvilget et lån fordi evnen til å betale er god. Kundefordringer: Kravet eller fordringen vi får på kunden når vi selger varer eller tjenester på kreditt. Kurs: Prisen på et verdipapir. Valutakurs er for eksempel prisen på utenlandsk valuta. Aksjekurs er prisen på en aksje. Kvantum: Mengde. Kvittering: […]

01/09/2008 | | Svar Les mer..