Økonomi, regnskap og budsjett for familien

Mange husholdninger har behov for oversikt og plan for sin økonomi. Det er ingen tvil om at et omfattende budsjett- og regnskapsopplegg vil gi det beste resultat, men det er ofte for tidkrevende. For mange kan det være mye å hente selv ved å bruke enkle regler. Vi skal se på flere måter å organisere økonomi en på.

Den første, og minst tidkrevende, er å bruke flere bankkonti for å holde bedre oversikt over hva du disponerer til enhver tid. Den andre er å bruke en regnskapsbok og føre løpende utgifter. Den tredje er å benytte personlig datamaskin. Her kan man enten selv bruke regnearkprogram eller kjøpe ferdige programmer. Vi kan trygt anbefale deg å skaffe et enkelt regnskapsprogram.

Legg igjen en kommentar