Økonomiske Begreper D – E – Ordbok

Her er forklaringer på noen vanlige økonomiske begreper:

Dekning

Dekning forklares som den minste enhet som kan omfattes av en forsikringsavtale. Ansvar, kasko og delkasko er eksempler på dekninger innen bilforsikring.
Delkasko

Delkasko

Delkasko dekker skade på bilen din som følge av brann eller eksplosjon, tyveri, eller hærverk ved forsøk på tyveri, bruddskade på glassruter, og veihjelp.

eFaktura

eFaktura gir deg muligheten for en ferdig regningen utfylt til nettbanken din. Det eneste man behøver å gjøre er å bekrefte betalingen. Dersom man Oppretter en eFaktura-avtale med banken din, vil du også automatisk bli opprettet som Min side-bruker. Da får du tilgang til forsikringsdokumentene dine elektronisk. Her finner du informasjon om hvordan du oppretter en eFaktura-avtale.

Egenandel

Egenandel er andelen av et erstatningsbeløp ved en skade som du selv må dekke. Dette gjelder i de tilfeller hvor du må benytte deg av din egen forsikring. Vanligvis vil valg av høyere egenandel gi deg en lavere forsikringspremie.

Erstatning

Erstatning er en kompensasjon for det økonomiske tapet som en skade fører til. Retten til erstatning avhenger av din forsikringsavtale, dine vilkår eller norske erstatningsrettslige regler.

Ervervsmessig uførhet

Med Ervervsmessig uførhet menes det at det beregnes hvis du på grunn av sykdom eller ulykke har fått redusert dine evner og muligheter til å være i inntektsgivende arbeid.

Ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt skal inntektsmulighetene i ethvert arbeid som du nå kan utføre sammenlignes med de inntektsmuligheter som du hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppsto.

Legg igjen en kommentar