Everything You Need to Know About Basic Financial Terms and Concepts Part A

-A konto
Delbetaling av en regning eller lån.
-Aksjeleilighet
En leilighet i et boligaksjeselskap. Ved å kjøpe en aksje i boligaksjeselskapet får man bruksretten til en bestemt leilighet.
-Amortisasjon
Tilbakebetaling av gjeld etter en bestemt plan der avdraget er fast.
-Annuitetslån
Et lån der summen og renter og avdrag er konstant i hele låneperioden (forut satt at renten ikke endres).
-Anskaffelsesverdi
Kostnaden ved å kjøpe en gjenstand på nytt.
-Avkorting
Forsikringsuttrykk. Erstatningen kan bli redusert hvis forsikringstageren har vært uaktsom.
-Blanko—kreditt
Lån som blir gitt uten noen form for sikkerhet.
-Boligareal
Et uttrykk for bruksarealet i en bolig. Kort og boder blir ikke tatt med.
-Bo tid
Den tiden man har bodd i en bestemt bolig.
-Brannfast
Forsikringsuttrykk. Betegnelse på materialer som tar skade først ved svært høye temperaturer
-Brannskadetakst
Takst som vurderer hva skadene beløper seg til.
-Branntakst
Takst som skal legges til grunn for forsikringen.
-Bruksareal
Et uttrykk for en boligs areal, begrenset av ytterveggenes innside. Dette arealet er alltid større enn boligarealet.

Legg igjen en kommentar