Discover the Complexities of Economic Terms Starting with B

-Bruttoareal
Samme som bruksareal, men her brukes ytterveggenes ytterside.
-Byggekostnadsindeks
Dette er en indeks som viser økningen i byggekostnadene. Indeksene kan deles inn i forskjellige typer bygg.
-Byggelån
Et lån som gis til oppføring av bygg. Kostnaden består av et etableringsgebyr, løpende rente, og provisjon av maksimal byggelånsum. Etter byggeperioden konverteres lånet til et langsiktig lån.
-Bygningsklasse
Forsikringsuttrykk. Bygninger inndeles i vanligvis i tre klasser, etter byggemåten. De tre vanlige er brannfast, mur og tre.
-Bygsle
Leie av tomteareal
-Debitor
Den som skylder penger
-Depositum
Depotgebyr
Noe som blir deponert som sikkerhet. I et leieforhold er det normalt at en viss pengesum blir brukt som et depositum
Mest kjent som et gebyr som betales ved låneopptak. Dette er betalingen som utlånsinstitusjonen tar for å ordne med sikkerhetsstillelsen for lånet. Er å be trakte som et vanlig behandlingsgebyr
-Dokumentavgift
En avgift som må betales ved overføring av fast eiendom.
-Effektiv rente
Den effektive renten er den nominelle perioderente (f eks månedlig) gjort om på årlig basis. På lån skal også andre kostnader tas med i beregningen, som f eks termingebyr, etablerings,- og depotgebyr
-Eiendomsskatt
Dette er en skatt som betales til kommunen på grunnlag av en eiendoms bruttoverdi. Bruttoverdien blir fastsatt særskilt. Satsene skal ligge i området 2—7 promille.

Legg igjen en kommentar