Økonomiske ord og begreper F – Finn ut hva de betyr i en enkel oversikt

-Forsikringssum
Den summen som forsikringsselskapet er ansvarlig for. Også grunnlaget for premien.
-Forsikringstager
Den som har inngått avtale med forsikringsselskapet. Forsikringstager må ikke nødvendigvis være den forsikrede.
-Forsikringsverdi
Verdien de forsikrede gjenstander har etter forsikringsavtalen.
-Forsikringsvi
Forsikringsvilkårene forteller hva forsikringen dekker og ikke dekker. Det er tre typer vilkår: Generelle vilkår gjelder for alle typer forsikring. Alminnelige vilkår gjelder for en enkelt type forsikring. Særvilkår gjelder for tilleggsdek finger for den enkelte type forsikring.
-Forsinkelsesavgift
Avgiften som ilegges ved å levere selvangivelsen for sent.
-Førsterisiko
Forsikringsuttiykk. Betyr at noe er forsikret for en viss sum. Selv om total- verdien er høyere gjelder da den opprinnelige summen.
-Fremleie
Videreleie av en bolig som man har bruksrett til.
-Frikort
Et skattekort som gir null i skatt. I praksis betales det ikke skatt på inntekter under 23.000 kroner
-Fullverdiforsikring
En forsikring som alltid skal dekke gjenanskaffelse (forsikringsverdien) av den skadede gjenstand. Best kjent fra forsikring av villa.
-Fyllkesskatt
Skatten som er øremerket f Grunnlaget for beregning er det samme som kommuneskatten og fellesskatten.
-Forsikringsbevis
Forsikringsbeviset er en bekreftelse på at forsikringsavtalen er inngått. Beviset inneholder også de viktigste punktene i avtalen. Tidligere kalt polise.

Legg igjen en kommentar