Master Økonomiske Ord og Begreper G – Lær alt du trenger å vite!

-Gårdsnummer
Dette er et nummereringssystem for eiendommer. Et Gårdsnummer gjelder for den opprinnelige gården. Bruksnummeret gjelder for de enkelte deler den opprinnelige gården er delt inn i.
-Gjeldsbrev
Ganske enkelt et dokument som inneholder en erklæring om at man skylder penger.
-Gjenanskaffelsesverdi
Kostnaden ved å kjøpe en ting på ny.
-Gjenboer
En beboer som har innsyn til en bolig eller leilighet.
-Gjenoppbyggingsklausul
Forsikringsuttrykk. Krav fra forsikringsselskapet om at en totalskadet bygning må gjenoppbygges på samme sted og til samme bruk som før.
-Grunnbok
Et register over fast eiendom. Alle heftelser på en eiendom blir ført inn her.
Dette gjelder blant annet hvem som er eier av eiendommen og pantelån som påhviler den. Hver enkelt eiendom har sitt eget blad i registeret.
-Heftelse
En forpliktelse i form av et pantelån, borett, forkjøpsrett etc. Vanligvis knyttet til fast eiendom eller skip.
-Hjemforsikring
Forsikring som dekker innbo og løsøre. I tillegg dekker den rettslig ansvar og utgifter til rettshjelp.
-Hjemmeishaver
Eieren av en eiendom. Vedkommende står oppført i grunnboken som eier.
-Hovedstol
Betyr selve beløpet som er lånt, ikke medtatt renter.
-Huseieransvar
Forsikringsuttrykk. Det rettslige ansvaret huseieren har som følge av forsømmelser fra hans side.

Legg igjen en kommentar