Økonomiske ord og begreper R-: Alt du trenger å vite

-Rentefordel
I skattemessig sammenheng betyr det den fordelene man har ved å låne til lav rente via arbeidsgiver. Rentefordelen inntrer nå man låner til en rente under en
viss grense
-Ristorno
Forsikringsuttrykk. Tilbakebetaling av hele eller deler av premien.
-Serielån
Betegnelsen på et lån der avdragene er like i hver termin. Rentene kommer i tillegg til avdragene.
-Skattebegrensning
En begrensning av skatten fordi de betaler mer enn en 65 %-grense, eller på grunn av liten skatteevne.
-Skattetakst
En fastsatt verdi på en eiendom som gir eiendommens ligningsverdi og danner grunnlaget for eiendomsskatten.
-Skjønn
En verdsettelse av en eiendom eller gjenstand. Skjønnet blir foretatt av en eller flere uhildede og sakkyndige personer. Skjønn blir brukt i mange sammen- henger, blant annet for å beregne erstatninger i forsikring.
-Skjøte
Et dokument som viser hvem som er eier av en eiendom.
-Teknisk verdi
En takst som forteller hva det koster å bygge opp igjen eiendommen. Det gjøres fradrag for slit og elde.
-Tilbakebetalingstett
Forsikringsuttrykk. Det at selskapet tilbakebetaler alle innbetalte beløp, fra- trukket etableringskostnader og tidligere utbetalt beløp.
-Tinglysing
Registrering av rettigheter og avtaler. Tinglysingen skjer ved at de aktuelle dokumentene sendes til tinglysingskontorene.
-Toppskatt
En bruttoskatt som belastes personinntekter over en viss grense.
-Særfradrag
Et fradrag man får særskilt på grunn av spesielle forhold. Bla på grunn av alder, sykdom, forsørgelse.
-Trygdeavgift
En bruttoskatt som belastes alle lønns,-pensjons- og næringsinntekter. Lønnsinntekter belastes med 7,8 %, pensjonsinntekter med 3 % og næringsinntekter med 10,7 %

Legg igjen en kommentar