Økonomiske Ord og Uttrykk P – S

Poliselån
Forsikringsuttrykk. Lån som gis med pant i verdien av oppsparte midler. Mest vanlig med en livsforsikring (kapitalforsikring).
Prioritet
Brukes for å angi i hvilken rekkefølge lån skal prioriteres. Et 1 .prioritetslån vil bli dekket for et 2.prioritetslån.
Prosentligning
Den inntekt som regnes av fordelen av å bo i egen bolig. Inntekten regnes i prosent av en nærmere fastsatt ligningsverdi, og inntektsføres i selvangivelsen.
Prosentligning
Den inntekten som regnes av fordelen av å bo i egen bolig. Inntekten regnes i prosent av en nærmere fastsatt ligningsverdi, og inntektsfores i selvangivelsen.
Refinansiering
Det å løse inn et lån med et annet.
Rentefordel
I skattemessig sammenheng be tyr det den fordelene man har ved å låne til Lav rente via arbeidsgiver. Rentefordelen inn- trer nå man låner til en rente under en viss grense.
Ristorno
Forsikringsuttrykk. Tilbakebetaling av hele eller deler av premien.
Særfradrag
Et fradrag man får særskilt på grunn av spesielle forhold. Bla på grunn av alder, sykdom, forsørgelse.

Serielån

Betegnelsen på et lån der avdragene er like i hver termin. Rente ne kommer i tillegg til avdragene.
Skattebegrensning.
En begrensning av skatten fordi de betaler mer enn en 65 %- grense, eller på grunn av liten skatteevne.
Skattetakst
En fastsatt verdi på en eiendom som gir eiendommens lignings verdi og danner grunnlaget for eiendomsskatten.
Skjønn
En verdsettelse av en eiendom eller gjenstand. Skjønnet blir foretatt av en eller flere uhildede
og sakkyndige personer. Skjønn blir brukt i mange sammenhenger, blant annet for å beregne erstatninger i forsikring.
Skjøte
Et dokument som viser hvem som er eier av en eiendom.
Teknisk verdi
En takst som forteller hva det koster å bygge opp igjen eiendommen. Det gjøres fradrag for slit og elde.

Legg igjen en kommentar