10 Gode råd om styring av din egen økonomi

1. Ta vare på alle kvitteringer og kassalapper – de kommer til nytte senere.

2. Noter ned dine småutgifter fortløpende – de er lette å glemme

3. Lag ditt eget regnskap

4. Se nøye over dine utgifter – hva bruker du pengene til?

5. Husk å fordele utgiftene etter type – faste, delvis påvirkelige og variable

6. Lag ditt eget budsjett

7. Prioriter mellom dine utgifter – faste utgifter først!

8. Før regnskap sammen med budsjettet – slik holder du oversikten

9. Vær nøye og ærlig mot deg selv og din økonomi

10. Tilpass budsjett & regnskap til din økonomi. Du skal styre pengene – ikke omvendt

Legg igjen en kommentar