4 Tips til hva du kan gjøre når gjelden blir for stor

Det bør ikke være grunn til panikk når du ser at gjelden hoper seg opp, for det finnes som regel alternativer til hva du kan foreta deg. Her er noen tips på veien, for å komme ut av en økonomisk vanskelig situasjon.

Mange alternativer finnes, og de ulike ordningene vil ofte kombineres, slik at man kommer frem til en avtale som passer best mulig i hvert enkelt til felle.

Når du har utarbeidet et forslag til en ny ordning med kreditorene, må du være forberedt på forhandlinger. Det er ikke er sikkert at de vil godta forslaget uten endringer.

1. Betalingsutsettelse
Betalingsutsettelse for å få et ”pusterom” inntil du får jobb, forsørgelsesbyrden opphører osv.

2. Rentefrys
Rentene ”fryses”, dvs. at det ikke lenger skal løpe renter. Hvis renter ikke påløper, unngår man at kravet vokser raskere enn det man klarer å betale. Rentefritak kan bety det samme som rentefrys, men det kan også bety at man bare skal være fritatt for renter i en nærmere bestemt periode.

3. Lavere avdrag
Avdragsordning med lavere avdrag. Forholdsmessige betalinger til hver kreditor etter hvor stort krav de har i forhold til din totale gjeld.

4. Kravet først, så rentene
Det opprinnelige kravet nedbetales først. Deretter betaler du ned rentene. Rentesummen som på1øper vil da bli lavere og lavere. Normalt betaler en først renter, før en begynner å betale på selve kravet. Det fører til at mange aldri klarer å betale på mer enn rentene. Der med kan den totale gjelden stige i stedet for å synke.

Legg igjen en kommentar