ABC Bank, Sparebanken ABC, tidligere norsk bank, opprettet 1985 ved sammenslutning av Sparebanken Oslo Akershus (opprettet 1978 med røtter tilbake til Christiania Sparebank fra 1822) og Fellesbanken (stiftet 1920). Gikk 1990 sammen med fire andre regionsparebanker på Østlandet til Sparebanken NOR, som 1999 ble en del av Gjensidige NOR, fra 2003 DnB NOR.