Gode Aksje Tips og Råd Før du invisterer alle pengene dine

La oss først starte med et velkjent aksjetips som alltid går igjen:

Du må ha råd til å kunne tape penger
Dersom du er avhengig av pengene du har plassert i aksjemarkedet bør du ikke ha dem der. Dette gjelder både for dem som skal leve av pengene og! eller avkastningen, og for dem som har øremerket pengene til noe som ligger litt frem i tid. Hvis du for eksempel har bestemt deg for å spare til huskjøp om to år, er det alt for risikabelt å sette pengene i aksjer. Du risikerer at verdien på pengene dine er falt, og at du da ikke kan gjennomføre kjøpet.
Sparer du til et bestemt formål, men vet ikke helt om du skal bruke pengene om to eller fem år, må du plassere dem ut fra korteste tidshorisont.

Hete tips er tvilsomme
Ikke glem at mange hete tips er gode, like mange er dårlige. Problemet er å vite hvilke tips som er hva på forhånd. Med andre ord det generelle problemet i aksjemarkedet; hvilke aksjer lønner det seg å kjøpe? Vær skeptisk til alle hete tips, fordi det er ofte at de ikke er forankret godt nok i virkeligheten, eller kanskje er de allerede kjent på markedet.

Spre risikoen
Husk at dersom du investerer alle pengene dine i samme aksje, taper du mye penger hvis aksjen faller i verdi. Har du plassert pengene i 15 aksjer og den nevnte aksje faller, taper du bare 1/15 i forhold. Det sier seg da selv at det er vesentlig mindre risiko å sitte med 15 aksjer, enn det er med én. Hvis du i tillegg plasserer de 15 aksjene i alle kategorier aksjer samt inkluderer noen av de store selskapene, vil avkastningen etter all sann synlighet ligge nær totalmarkedets.

Invester regelmessig
Dersom du har som strategi å sette penger inn i markedet den 1. desember hvert år, er du prisgitt hva kursene er akkurat denne dagen. Du kan ha skikkelig uflaks flere år på rad, ved at kursene ligger på et høyt nivå. Hadde du investert den 1. juni i stedet, kunne du kanskje ratt flere aksjer for samme beløpet. Dette er helt umulig å forutsi på forhånd, og en vanskelig og unødvendig strategi.

Hvis du investerer på forskjellige tidspunkter over en lang tidshorisont vil flaks og uflaks utjevne seg. Med dette mener vi at iblant setter du inn penger i nærheten av en «lokal» topp, andre ganger en lokal bunn. Dermed utjevner du svingningene i markedet. I det lange løpet er det ikke sikkert at du tjener på det, men du har redusert unødvendig risiko. Å tjene tilnærmet det samme til en langt lavere risiko er å fore trekke.

Legg igjen en kommentar