Aksjefond

Aksjefond kan være forbundet med riskiko som alt annet, men det har en mindre risiko enn vanlige aksjer.
I 1980-årene har det vært store svingninger i aksjemarkedet, og aksjeinvesteringer har gitt både store gevinster og tap. I enkelte perioder og over en viss tid har gevinstene av aksjeinvesteringer ligget betydelig over alternative investeringer, men risikoen har vært stor. Det var viktig å kunne sitte på aksjene ved tidsavgrensede tilbakeslag i aksjemarkedet. Langsiktige og store investorer i aksjemarkedet som ikke var nødt til å selge etter at aksjemarke det falt sammen høsten 1987 og i 1990 (Golf-krisen), har vært mindre berørt av den midlertidige tilbakegangen enn investorer som trakk seg ut av aksjemarkedet etter at aksjekursene gikk ned over.
Erfaringene fra de siste årene viser at aksjemarkedet er for profesjonelle investorer. Den vanlige småsparer kan med fordel holde seg unna investeringer i aksjer.
For de fleste av oss som ikke har forutsetninger eller interesse for å følge med i aksjemarkedet, er investeringer i aksjefond et godt alternativ. Siden spesialister står for forvaltningen av slike fond, vil din risiko være mindre enn om du selv skulle kjøpe og selge aksjer.

Legg igjen en kommentar