Aksjer og Aksjesparing

Her er alt du må vite om aksjer og aksjesparing. Du finner mer om aksjer på nettsiden vår i kategorien for aksjer, men i første omgang burde du ta for deg denne videoguiden du ser under. Her blir det grunnleggende om aksjesparing gjennomgått. Hva er så aksjer? En aksje kan forklares som en fast andel i et aksjeselskap. Alle aksjer i et selskap har samme samme verdi. Det som er aksjenes verdi ganget opp med antall aksjer i selskapet utgjør selskapets komplette aksjekapital. Som regel vil kursen på en aksje være annerledes enn det som er pålydende. Kursen vil komme an på de underliggende verdier i selskapet, i tillegg til markedets vurdering av fremtidige muligheter for inntjening.

Det er flere gode grunner til at du bør starte med å spare dine penger i aksjer.

Det å spare penger i aksjer dreier seg om å enten spare på kort eller lang sikt, men det er alltid mest å anbefale å tenke langsiktig når du skal spare penger i aksjer.

Her er vår video om aksjesparing:


Du har nå lært noen gode tips om hva du bør gjøre når du skal spare penger i aksjer.

Legg igjen en kommentar