Alt om Aksjer og Stop Loss Metoden

Dersom du kjøper mye aksjer, bør du absolutt kjenne til Stop Loss metoden.
Hva er så formålet med stop loss ?
Det er gjennom Stop loss at du setter deg en grense for å sikre deg mot store tap i en aksje, og bryte ut av negative trender. Noe av teorien bak dette er at du ikke skal kjempe mot trenden. Trender har for vane å forsterke seg selv, og det gjelder da å komme seg ut av en negativ trend fortest mulig, og følge den gode trenden lengst mulig. Formålet er uansett å tape minst mulig penger, og derfor gjelder å være konsekvent når en aksje faller under stop loss. Uansett hvor stor tro man har på selskapet så skal aksjen selges.

Hvordan setter du riktig stop loss grense?
Det er ingen fasit på hvordan man setter stop loss grensen. Noen gjør det ved støttenivåer i teknisk analyse, andre gjør det ved nivåer de føler de ikke har lyst til å tape mer penger, mens andre bruker konsekvent en prosentsats i forhold til kjøpskurs.
Når det gjelder å sette stop loss grenser kan det være riktig å skille mellom aksjer med høy volatilitet, og de med lav volatilitet. Aksjer med høy volatilitet kan med fordel ha en litt lavere stop loss, siden kursen svinger mer. Dette blir imidlertid opp til hver enkelt.
Det kan også være hensiktsmessig å ha et tidsintervall på stop loss grensene. For eksempel hver tredje måned går man gjennom stop loss grensene. Stop loss skal i utgangspunktet ikke sikre mot markedsfall, men bedriftsspesifikke fall. Selv om den jo vil sikre mot markedsfall også.

Forskjellige typer stop loss
Den mest vanlige stop loss grensen er enveis stop loss, hvor du selger når en aksje når et visst punkt nedover. Men mange har også et punkt de selger på etter en viss gevinst.
En annen vanlig variant er bevegelig stop loss, hvor stop loss grensen følger toppene på aksjekursen. Dette betyr at hvis du har stop loss grense på 10%, aksjekursen i dag er 100 (selger på 90). Kursen stiger så til 110. Ny stop loss grense blir i så fall 99
Det er bare fantasien som stopper mulighetene du har med stop loss, men det viktigste er at du som investor følger dine egne grenser, eller de stop loss grensene som rådgiveren din gir. Som oftest er stop loss grensene viktig i den strategien som rådgiveren gir.

Les mer om stop loss

Legg igjen en kommentar