Alt om Annuitetslån

Annuitetslån er et lån der den som låner, betaler en periodisk fast beløp, annuitet eller annuitetsbelopp, interesse og nedskrivninger sammen. I motsetning til andre lån så varierer ikke betalt for betalinger og lån kostnader over varigheten av lån.
Den månedlige annuitetsbeloppets oversikt over renter og tilbakebetaling av hovedstolen. Refererer til et lån på NOK 100 000 med 5-års forfall til 9% årlig rente.
Den resterende gjelden på en nedadgående annuitetslån ikke lineær over tid.

Siden annuitet er konstant, det varierer imidlertid amorteringsdelen over kvalifisert perioden. Som for alle lån med jevnlige avdrag, slik at interessen avtar gradvis, i forhold til mengden av lån rentegrundande fallende. Amorteringsdelen økning i respekt for hver betaling.

En konsekvens av dette er at gjelden ikke redusere en lineær måte, som i rett nedskrivninger. I stedet redusere gjeld sakte i starten, men mer og raskere etter hvert. Den totale interesse under hele varigheten av lånet vil bli høyere, men forskjellen kan være liten i korte lån.

En annen konsekvens er at kostnadene i begynnelsen av perioden for lånet er lavere. Det kan være fordelaktig for låntakere som har anstrengt likviditet i denne perioden. Det kan også bety at den som låner, kan ha råd til et større lån.

Legg igjen en kommentar