Annuitetslån Kalkulator

Her er en kalkulator for å beregne annuitetslån og hva du må betale per termin på et slikt lån. Kalkulatoren regner korrekt effektiv rente.

Det som kjennetegner et annnuitetslån er at beløpet av renter og avdrag (terminbeløpet) konstant i hele perioden.

Lånebeløp:
Rente (% per år):
Antall år:

Du legger først inn lånebeløpet. Kalkulatoren regner ut effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.
Dersom lånet skal være avdragsfritt, vil terminbeløpet tilsvare kolonnen for renter og gebyrer i første termin.

Annuitetslån innebærer at du nedbetaler lånet med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert som tida går, stiger avdragsdelen og rentedelen blir mindre. Summen er altså konstant.

Med et serielån betaler du det samme avdraget hver termin (vanligvis hver måned). Rentene er høyest når nedbetalingen starter og synker gradvis etter hvert som lånet blir mindre. Totalt innbetalt beløp (terminbeløpet) vil dermed synke fra måned til måned.

Eksempel på et scenario med annuitetslån:
Følgende scenario ønskes det hjelp til.

Annuitetslån, stort kr 250 000.-
Løpetid, 20 år
Nominell rente 7, 8 %
Ingen gebyrer utenom
Månedlig betaling

Spm 1: Hvordan beregnes den effektive renten?
Spm 2: Hvordan beregnes den månedlige totaltsummen (renter og avdrag)?
Spm 3: Ønsker også en nedbetalingsplan som spesifisere renter og avdrag måned for måned til hele lånet er betalt.

1. Effektiv rente=nominell rente når det er ingen avdrag og månedlig rente=
100*((1+p/100)^(1/12)-1), og p er årlig rente.

2. S=250000, q=(1+7,8/100)^(1/12)^, N=12*20
Månedlig innbetaling=S*q^N*(q-1)/(q^N-1)

3. Avdrag i måned n etter låneopptak: S*q^(n-1)*(q-1)/(q^N-1)
Renter i måned n: Månedlig innbetaling – Avdrag i måned n.

>>>> Gå hit for kalkulator for annuitetslån <<<<

Legg igjen en kommentar