Ansvarsforsikring og avkorting

Hva er Ansvarsforsikring og avkorting?

Dette er en forklaring på disse to termene og er en del av kategorien ordlister.

Ansvarsforsikring (Eller trafikkforsikring) er en nøvendighet for å få bilen registrert hos Trafikkstasjonen. Denne inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven. Forsikringen erstatter for skade på personer uten beløpsgrense, og for skade på ting med inntil 10 millioner kroner.

Dette er avkorting:

Avkorting i erstatning overfor deg kan skje dersom du har bidratt til at skaden eller hendelsen er fremkalt enten forsettlig, grovt uaktsomt, eller på annen måte uaktsomt, eller ved brudd på sikkerhetsforskrift. Avkorting innebærer at erstatningen reduseres helt eller delvis.

Legg igjen en kommentar