Arbeidsledighet og økonomi i Norge

Her er litt generell informasjon om arbeidsledighet i Norge.
Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 5,9 prosent i 1. kvartal 2007 til 4,5 prosent i 1. kvartal 2008. I befolkningen utenom innvandrergruppen gikk den registrerte ledigheten ned fra 1,8 til 1,4 prosent, alt beregnet i prosent av arbeidsstyrken.
Tradisjonelt har utviklingen i arbeidsmarkedet spilt en viktig rolle for utviklingen i boligprisene. Jo flere som har kommet i arbeid, jo flere har kastet seg ut i boligmarkedet. Utviklingen nå går i retning av flere arbeidsledige. Verdensøkonomien stagnerer av ulike grunner. Dette smitter over på Norge. Likevel er norsk økonomi solid. Vi har oljepengene som vårt viktigste forsvarsverk mot en stagnerende verdensøkonomi. Norske politikere har mulighet til å bekjempe arbeids hvis de vil og evner
Det er boligkjøpernes oppfatning av arbeidsmarkedet i fremtiden som driver boligmarkedet i bestemte retninger. Fallet i boligprisene i perioden 93 kan for en stor del tilskrives at vi hadde en kollektiv oppfatning av at det var krisetider. Arbeidsledigheten kunne ramme alle. Slik er det ikke nå. Selv om vi for tiden har en stigende arbeidsledighet, bør politikerne kunne stagnere veksten. På det verste i 1993 hadde vi over 180.000 arbeidsledige. Nå er tallet over 100.000. Vi tror ikke arbeidsledigheten blir like høy som i 1993. Men uansett er den stigende. Arbeidsledigheten for tiden den største trusselen mot boligprisene.

Legg igjen en kommentar