Avdragsfritt lån mot sikkerhet i boligen

Dersom banken din godtar å gi deg et avdragsfritt lån mot sikkerhet i boligen, er det viktig at du tenker på hvordan du skal tilbakebetale lånet. Her er noen alternativer:
Ta et tenkt eksempel der du selger boligen din og velger å kjøpe en mindre bolig. Mange eldre har et ønske om å slippe alt vedlikeholdet en stor enebolig medfører, og velger å kjøpe seg en mindre leilighet eller et rekkehus. Når du selger boligen tar banken først de 500.000 kronene tilbake. Resten beholder du. Selger du boligen din eksempelvis for 2,3 millioner, vi banken først ta de 500.000 kronene og du får 1,8 millioner som du kan bruke til å kjøpe en ny bolig. Du låner opp enda mer på boligen dersom det er forsvarlig og banken tillater ytterligere lån. Normalt vil boligen stige i verdi slik at det skulle være mulig å låne mer. Men da er det viktig at du husker på at renteutgiftene vil stige og lånet må innløses til slutt. Hvis det viser seg at boligprisene faller, vil det være lite gunstig å ta opp et slikt lån, men i det lange løp har bolig vært en god investering. Spesielt i tettbebygde strøk og områder hvor det bygges lite nytt vil prisene trolig stige på lang sikt. Du velger å flytte på gamlehjem og overlater boligen til arvingene. Arvingene kan enten velge å selge boligen eller velge å flytte inn i boligen selv. Uansett må arvingene da overta gjelden som følger boligen.

Legg igjen en kommentar