Dette er sammenhengen mellom avkastning, risiko og likviditet

Lav risiko betyr normalt sett også liten avkastning. Den sikreste måten å spare penger på er å sette pengene inn på konto i en bank. Bankene har et sikringsfond som garanterer at innskytere får sparepengene sine tilbake dersom en bank skulle gå over ende (Dette er lite sannsynlig i dag).

Rentene i banker er likevel til gjengjeld gjennomgående lave. Noe høyere renter kan vi oppnå dersom vi velger spare kontoer med bindingstider, for eksempel en konto med en bindingstid på 12 måneder. I bindingstiden kan vi ikke disponere over pengene uten at banken reduserer rentene. For å få høyere renter må vi med andre ord godta dårligere likviditet.

Muligheten for høy avkastning betyr normalt høy risiko. Velger vi å satse penger på travbanen eller på lotto er det en også liten mulighet for at vi med liten innsats får en høy avkastning. De fleste av oss vet imidlertid at vi omtrent alltid taper hele innsatsen. Risikoen er altså høy. Det er nesten umulig å gi noe konkret svar på om hvilken spareform som er den beste, fordi både holdningen til risiko og formålet med sparingen vil variere fra person til person.

Legg igjen en kommentar