Avkastningen av obligasjoner – er det lurt å investere?

Avkastningen av obligasjoner består dels av renteinntekter, dels av kursgevinst eller -tap ved salg av obligasjonene. Renteinntekten er sikker, mens kursgevinst eller -tap avhenger av den generelle renteutviklingen.

Obligasjonsmarkedet var lenge regulert. Rentenivået ble holdt lavt, og banker og forsikringsselskaper ble pålagt å investere i obligasjoner.

Obligasjonspenger som på denne måten representerte rimelige midler, ble benyttet til spesielt prioriterte formål av myndighetene. Den lave renten på obligasjoner gjorde kjøp av obligasjoner til en lite interessant spareform.
I løpet av mange år er reguleringen av obligasjonsmarke det opphevet, og renten på obligasjoner har steget til markedsnivå. Som vi har vært inne på siden vår om boligfinansiering, er det i dag blitt langt mer vanlig å finansiere bolig gjennom kreditt- foretak som finansierer sine utlån med midler fra obligasjonsmarkedet.

Legg igjen en kommentar