Dette betyr ordet bank clearing: Et avregningssystem for bankenes mellomværender (giro, bankkort, sjekker mv.), som foretas daglig i Norges bank. En bank som har overskudd i forhold til de andre bankene, får beløpet overført til sin konto i sentralbanken, mens en bank som har underskudd, får dette trukket på sin konto i banken.

Søk av våre brukere:

  • hva er clearingnummer
  • hva er clearing
  • clearingnummer dnb
  • clearingkode
  • clearingnummer norge
  • clearingkode england