Banker i Norge – om forretningsbanker og sparebanker

Både sparebanker og forretningsbanker gir lån til bolig og andre formål. Det knyttes normalt ikke krav om kundeforhold for å få lån, men du vil måtte stille sikkerhet for lånet. Renten vil være avhengig av hvor god sikkerheten er, og ofte også av ditt kunde- forhold til banken.

Det er generelt ingen forskjeller mellom sparebanker og forretningsbanker når det gjelder lånevilkår. Men renten på de ulike lånene kan variere mye fra én bank til en annen.
Postsparebanken skiller seg fra de private bankene ved at den har begrensede utlånsrammer, og banken krever derfor et kundeforhold av en viss varighet for å gi lån.

Til gjengjeld viser undersøkelser at rentenivået på bankens lån er svært konkurransedyktig. Postsparebanken er endret til Norges Postbank, og har fått nye økonomiske rammer. Banken har fått større frihet til utlån, og rammebetingelsene generelt er blitt mer på linje med dem sparebanker og private forretningsbanker har.

Legg igjen en kommentar