Om Bankinnskudd og dine penger i bank

Det du får i de beste bankene, kan betraktes som den risikofrie renten i øyeblikket. Bankinnskudd er fortsatt hundre prosent sikre. Det er kun hvis du har over to millioner kroner i bankinnskudd, at den statlige garantien ikke automatisk gjelder. Med dagens krav til egen kapital og faktisk egenkapitalsituasjon i bankene gir ikke dette noen grunn til bekymring.
Bankinnskudd utover vanlig lønnskonto kan deles inn i tre
hovedtyper:

1. høyrentekonto
2. særvilkårsinnskudd
3. fastrenteinnskudd

Vanlige konti er de mest fleksible, og her kan du ta ut penger straks. I Norge kan du velge blant ca. 155 banker. De fleste av disse gir en meravkastning på minussiden. Særvilkårsinnskudd og fastrenteinnskudd binder pengene dine i avtale tiden. Fastrenteinnskudd kan gi høyere meravkastning fordi innskudd med lang bindingstid i gjennomsnitt vil gi litt høyere avkastning. Særvilkårsinnskudd har tradisjonelt en noe kortere bindingstid, noe som gir en noe lavere gjennomsnittlig meravkastning.

Legg igjen en kommentar