Om Banklån

Det du bør vite ved opptak av banklån er at ved første gangs opptak av lån gis det ikke fradrag for tinglysning av pantobligasjon. Likevel er det slik at ved refinansiering derimot kan man i tillegg kreve fradrag for takst og tinglysning.
Alle personer med inntekt får et personfradrag (tidl. klassefradrag) ved ligningen. Dette er et fradrag man ikke trenger tenke på – det sørger ligningsmyndighetene for.
I 2005 var dette fradraget på 34.200 kroner. Både samboere og ektefeller får hvert sitt personfradrag. Forskjellen mellom å være gift og samboer merkes først den dagen en av partene står uten inntekt.

Er det år man ikke har inntekt, for eksempel fordi man er hjemme med barn, får man heller ikke fradrag. Er man gift, får den andre ektefellen fradraget i stedet, med andre ord slik at den som jobber og tjener penger får klasse 2, dobbelt personfradrag, 68.400 kroner. Dette gjelder ikke for samboere.

Obligasjonsmarkedet har tørket inn for shippingselskapene. Nå handler det om tradisjonelle banklån for en næring som er vant med mange nye lånevarianter.

Søk av våre brukere:

  • banklån