Begreper innen opsjoner

Kjøper/selger: Det høyeste en kjøper, og det laveste en selger var villig til å gi på slutten av dagen

Høy/Lav: Den høyeste og laveste omsetningskursen den dagen Siste: Hva opsjonen sist ble omsatt til

Delta: Uttrykker den forventede endringen i opsjonsprisen ved en kursendring på én kursenhet i det underliggende instrumentet

Implesitt volatilitet: Tallet oppgis i prosent, og bestemmes av den forventede volatilitet i den underliggende aksjen. Denne kan sammenlignes med den historiske volatiliteten.

Åpen balanse: Antall kontrakter der stengning ennå ikke er foretatt.

Antall omsetninger: Står kun for antall kontrakter omsatt i markedet dagen før. Omsetning av opsjoner skjer kun gjennom kontrakter, hvor en kontrakt representerer 100 opsjoner. Minste antall av kontrakter som omsettes er 10.

Innløsning: Dette er innløsningskursen på opsjonen. Hvis du for eksempel kjøper en kjøpsopsjon med innløsningskurs 300 har du kjøpt en rett til å kjøpe en aksje til 300 kroner inntil forfallsdato inntreffer.

Legg igjen en kommentar