Beste Tips om Aksjer som vil høyst sannsynlig tjene deg penger

Når du har valgt å spare i individuelle aksjer, gjør det trolig med håp om at langsiktig investering som skal utvikles bedre enn børsens gjennomsnittlige andel. Svingninger på kort sikt er til dels betydelig, men alle historiske data indikerer at aksjene i det lange løp gi en bedre avkastning enn risikofrie ledig fast inntekt. Så det trolig vil bli i fremtiden.

Som en plattform er det mange aksjeregler man kan følge. Følg disse forholdene radikalt forbedrer du få en god langsiktig avkastning på egenkapitalen portefølje.

Det er svært vanskelig å fange opp det kortsiktige aksjemarkedet, fordi det svinger mye, og du tar en risiko ved å stå utenfor markedet. Til å savne noen gode aksjemarkedet dager, vil bety gevinster tilsvarer ett helt års binding gi tapt. Ved å kjøpe kvalitetsaksjer som kan opprettholdes lenge. Videre er skatt på fortjeneste fremover. I et langsiktig perspektiv av dine investeringer, må du unngå psykologiske feller til panikk og selge ved midlertidige nedturer. Du sparer dessuten at transaksjonskostnadene ved å holde nede omsetning satsen i porteføljen.

Utholdenhet vil være på samme tid ikke bety å stå ved sine investeringer i noen vær. Tvert imot er det ofte lønnsomt å aktivt justere aksjer til nye realiteter.

Mange som går inn i aksjemarkedet er i utgangspunktet ganske utålmodige og ønsker å oppnå rask profitt. Men det er å ha realistiske forventninger. Mange prøver å finne de neste dagene, vinner aksjer, heller enn å fokusere på de selskapene som har mulighet til å lykkes på lang sikt. Vi er enige om at det er gøy og spennende, for raskt å forsøke å tjene penger i aksjemarkedet. Men det er også svært risikabelt og i mange tilfeller er et resultat av korte virksomheten bemerkelsesverdig dårlig. Aksjene er derfor bedre for langsiktig sparing enn kortsiktig spekulasjon.

Det synes i mange tilfeller å gå mye bedre for mange av dem som har en langsiktig tilnærming. En årsak er ganske enkelt at en høyintensiv virksomhet fører til høye transaksjonskostnader. Dessuten er det krever god disiplin og et godt marked erfaring for å lykkes så godt som profesjonelle og ikke lider av psykologiske fallgruvene som lett kan oppstå fra et kortsiktig atferd.

Det er ganske få lager investorer som forvaltet godt av kortsiktige virksomhet. Men det er mange investorer som bygde en formue gjennom en langsiktig oppførsel.

Legg igjen en kommentar