Bilforsikringer – Og Typer forsikringer til bilen din.

En bilforsikring kan omfatte en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring.
Ansvarsforsikring:
Alle eiere av motorkjøretøyer står helt ansvarlig for de skadene som kjøretøyet påfører andre gjenstander eller andre personer. Slike skader blir dekket av en ansvarsforsikring som alle eiere av motorkjøretøyer må tegne.
Kaskoforsikring:
Det er en frivillig forsikring som dekker skader på eget kjøretøy. En full kasko dekker omtrent alle skader som kan oppstå, mens en delkasko bare dekker en del skadetyper for eksempel brann og tyveri. På relativt nye biler kan det være en fordel med full kasko. På eldre biler med liten verdi er det normalt tilstrekkelig med en delkasko.
Hva bestemmer egentlig størrelsen på premien?
Forsikringspremien er avhengig av hvilken bonus vi har opparbeidet oss. Dersom bonusen er på 40 %, betyr det at dubare betaler 100 % – 40 % = 60 % av full premie. Er bonusen 70%, betaler dubare 30 %, osv. Bonusen øker vanligvis med 10 prosentpoeng hvert år vi kjører skadefritt. Dersom vi velger å benytte forsikringen ved en skade, faller bonusen. Bonustapet er ofte så stort at bileieren velger å betale skaden selv. Maksimal bonus kan komme helt opp i 80 %. Du får ikke bonus på en delkasko bare på ansvarsforsikringen og en full kaskoforsikring.
Premien varierer også med egenandelen. Desto høyere egenandelen er, desto lavere premie. På biler velger du selv egenandelen, og den bør tilpasses vår evne til å bære et tap. Velger vi en egenandel på for eksempel kr 8 000, bør vi ha en tilsvarende pengereserve i til felle et uhell inntreffer.
Premien er naturlig nok også avhengig av hvor mye vi bruker bilen. Jo lengre vi kjører, desto større blir sannsynligheten for at uhell inntreffer.

Legg igjen en kommentar