Flere Tips om Billån, finansiere kjøp av bil

Pant i bolig
Dersom du ikke har tilstrekkelig med penger eller har familie som kan låne deg, bør du bruke boligen din som panteobjekt. Da kan du oppnå lavere rente enn når du bare kan tilby pant i bilen. Denne løsningen forutsetter at det er ledig sikkerhet i boligen du kan bruke. Har boligen din for eksempel en lånetakst på 2 millioner kroner og du har et lån på 1,5 millioner, kan du låne minst 200.000 kroner til og ennå være innenfor 80 % grensen.

Renten på et slik lån i en normalsituasjon er ca. 4 %. Det gir deg en finansieringskostnad på 2,88 % etter skatt. Nå begynner bildet av hvor høy finansieringskostnaden er ved å bruke egenkapital å vise seg. Over så du at den var 2,16 % etter skatt. Det er altså ca 0,7 % dyrere å låne pengene med pant i bolig. Velger du å låne med pant i bolig, må du huske på å øke nedbetalingstakten på boliglånet. Det er svært viktig. Hvert år skal du minst betale inn ekstra avdrag som tilsvarer bilens verditap.

Arbeidsgiver
Mange arbeidsgivere har gunstige låneordninger for de ansatte. Det er ikke uvanlig at denne rentesatsen kryper ned mot den såkalte norm rentesatsen i arbeidsforhold. Får du lavere rente enn normsatsen, må du skatte av differansen. Du blir skattlagt med bruttosatsene. I høyeste marginalskatteposisjon betyr det 21,5 %. Hvis vi antar at normrente satsen vil være 3,5 % over tid og du har et tilbud om 2 % rente fra din arbeidsgiver, er den sammenlignbare rentesatsen etter skatt lik omkring 1,76 %.

Normalt vil mange arbeidsgivere legge seg på normsatsen. Dette betyr at finansieringskostnaden din blir normrenten ganget med 0,72.Og det må man anta alltid vil være den aller gunstigste eller i alle fall i nærheten av den gunstigste måten å låne til på.

Leasing
Helt til slutt vil vi nevne Leasing. Denne ordningen er laget for næringsdrivende som kan regnskapsligne bilen, dvs. at de kan trekke fra alle utgifter i regnskapet. Leasing for privatpersoner kalles langtids leie, og er ikke spesielt vanlig. Myndighetene ser til stadighet på regelverket.

Den eneste fordelen i favør leasing, er at leasingselskapet slipper å moms på 25 % av bilens pris eksklusive engangsavgiften. Bilen blir med andre ord litt billigere hvis man leaser den i forhold til å kjøpe den.
Men spørsmålet er hvem som stikker av med avgiftsfordelen, hva restverdien blir avtalt til og hvilken rentesats leasingselskapet beregner på pengene. Du må sammenligne leasingtilbudet med alternative løsninger i hvert enkelt tilfelle.

Legg igjen en kommentar