Billeasing Og Leasing Generelt

Billeasing og leasing generelt har mange fordeler som vi her vil guide deg gjennom. Dette må du vite om billeasing før du faktisk leaser noe som helst.

I det man leaser leier man faktisk utstyret istedet for å kjøpe det.

Billeasing og leasing har mange fordeler:

1. Bedriften slipper å binde kapital
2. Bedre likviditet gir større handle- og konkurransekraft
3. Hele investeringen avskrives over leasingperioden
4. Enklere å budsjettere fordi leasingleien er tilnærmet lik i hele leasingperioden
5. Enklere administrasjon, samlefaktura for flere kontrakter
6. Normalt er driftsmiddelet sikkerhet god nok, bedriften sparer ledig pantesikkerhet
7. Utgiftsføring av utstyret i leasingperioden gir skattefordel i forhold til vanlig avskrivning
8. Avgiftsnøytralt i de fleste tilfeller

Det er skattefordeler med leasing!
Leasing blir ansett som mest lønnsomt for foretak som har en høy marginalskatt. På et lån vil ditt rentefradrag være på maks 28%. For leasing er dette imidlertid både renter og avdrag fradragsberettiget. Dette er et fradrag som følger dermed din marginalskatt.

Billeasing med restverdi
Benyttes primært til personbiler og varebiler som brukes pent.

– Vanlig avtaleperiode er 36 måneder
– Leverandør stiller restverdi
– Etter utløpet av avtaleperioden leveres bilen tilbake til leverandør, og du slipper å bruke tid på å selge bilen
– Regelmessig bytte av bil gir en driftssikker og moderne bilpark, ingen uforutsette utgifter
– Nedbetalingen på avtalen er tilpasset bilens verditap

Billeasing uten restverdi
Benyttes vanligvis for varebiler med tøffere bruk og lastebiler:

1. Vanlig avtaleperiode er fem eller seks år avhengig av bruk og kjørelengde. Bilen betales fullt ut i perioden
2. Leien utgiftsføres i sin helhet i perioden
3. Din nedbetaling kan gå over 60 mnd
4. Utgiftsføring gir skattefordel i forhold til aktivering og avskriving

Legg igjen en kommentar