Billige Lån Fra Husbanken

Lån fra Husbanken bør alltid vurderes når et hus skal bygges. Husbanken gir primært lån ved nybygging. Husbanken gir lån til gunstige betingelser, men det settes krav til boligens størrelse, og i en viss grad til kostnadsnivå.

Husbanken foretar ikke behovsprøving med hensyn til søkerens personlige økonomi. Det stilles heller ingen krav til størrelsen eller sammensetningen av søkerens husstand. Det forutsettes at så vel bolig som tomt har nøktern standard, og at kostnadene står i rimelig forhold til standarden. Hver lånesøknad vurderes separat, og det tas hensyn til spesielle forhold.

Husbanklånet vil normalt utgjøre mellom 60 og 70 prosent av de samlede kostnader til tomt og bygging. Lånets størrelse er imidlertid avhengig av en rekke forhold som husets størrelse, antall rom i boligen mv.

Legg igjen en kommentar