Boligkjøp – Viktige Tips Ved Kjøp Av Bolig

Boligkjøp er for de fleste den aller største investeringen man gjør. Her er noen tips ved kjøp av bolig som hjelper deg å unngå å bli lurt før.

Formuleringer som “et steinkast fra sentrum”, “sjøutsikt” og “unike muligheter” kan bety det meste — at boligen Ligger nærmest hvor som helst, at man kan skimte noe blått i det fjerne og at den er så nedslitt at alt må pusses opp.

Det er ønskelig å få slutt på formuleringer i boligannonser og prospekter som lover mye. men holder lite, I mars 2007 kom derfor en ny bransjenorm for markedsføring av boliger. Den skal forhindre villedende og utilstrekkelig markedsføring. Normen stiller strenge krav til blant annet prisantydning, billedbruk og ordbruk. Men vær oppmerksom på at det fortsatt gjøres mange overtramp. En eiendom mellom Fredrikstad og Sarpsborg, ti kilometer fra havet, ble nylig omtalt i brede ordelag som “sørlandsidyll”

Om lokkepriser ved boligkjøp:
Superlativene i annonser skal vekk. Det samme skal lokkeprisene En undersøkelse fra 2006 viser ar halvparten av alle boliger på markedet selges over prisantydning I Oslo går 70 prosent over Prisantydning Det har også ofre vist seg at selger, tiår det kommer til stykket, ikke er villig til selge for Prisantydningen som står i annonsen. Dette skal det bli slutt på. I bransjens egen form fremgår det å få at Prisantydningen ikke skal settes lavere enn det selger er villig til å akseptere.

Boligkjøp – Geografi
Megleres forhold, ‘har de siste årene vært nokså varierende. I Oslo har boliger over omtrent i hele byen hatt en tendens til å tilhøre “trendy Grünerløkka” i boligannonsene. Nå er kravet at det må være samsvar mellom oppgitt stedsnavn og det som er gjengs oppfatning av hva som faller inn under det aktuelle stedsnavnet. Er det tvil, skal megler konferere kartverk. Ikke bare positive, men også negative trekk ved nærmiljøer bør nå frem til de interesserte kjøperne.

Foto ved boligkjøp:
Det er en kjent sak at himmelen lett kan gjøres ekstra blå med litt bildebehandling, og slik bildemanipulering er etter hvert blitt nokså vanlig og til en Viss grad akseptert i bransjen. Om det for eksempel er i orden å fjerne høyspentledninger fra bilder er imidlertid diskuterbart. Dette er ting du bør være oppmerksom på som kjøper.

Legg igjen en kommentar