Det er en kjent sak at boliglån er et veldig billig og gunstig lån. Man sier gjerne at det også er det viktigste lånet, siden det er såpass mye større enn andre lån. Selv en halv prosents renteforskjell vil bety svært mye.
Har du et boliglån på 1 million, vil en halv prosent lavere rente bety 3.600 kroner mindre å betale på lånet etter skatt hvert år.
Du vil oppdage at hos mange banker er ikke rentesatsene fastsatt på forhånd. Du kan med andre ord diskutere med banken. Men noen har helt fastlagte rentesatser som de ikke er villige til å gå under. Mange banker priser lånet også ut fra hvor interessant de betrakter deg som totalkunde. Har du høy inntekt i forhold til lånet, teller det positivt.
Når du er i en prisdiskusjon med banken er det mest hensiktsmessig å henvise til vilkår som andre landsdekkende utlånsinstitusjoner har. Spesielt mot egen bankforbindelse er det viktig å vise til andre alternativer. Ellers kan du risikere å få et dårligere tilbud enn du kunne ha oppnådd. Men det er svært forskjellig praksis i bankene rundt om i landet. De fleste bankene er meget interessert i å låne ut penger. Dette kan du utnytte fullt ut i en rentediskusjon. Les mer om nedbetaling av lån og boliglån