Vurderingskriterier for Boliglån og Lån generelt

lån

Det er alltid mye å holde styr på når man skal ta opp lån. Derfor gir vi deg her noen gode råd på veien. Du skal vite at de råd vi gir deg her gjelder spesielt for boliglån, men passer også godt til andre typer lån. For de fleste er det likevel boliglånet som er den største utgiftsposten.

La oss starte med renten:
Sannsynligvis er det viktigste valgkriteriet den effektive renten du vil få på lånet. Dagens nivå er selv følgelig viktigst, men du må ikke glemme hvordan långiveren har gjort det historisk sett. En lang periode med gunstig rente sannsynliggjør at lånegiveren vil være gunstig også i fremtiden. Vi har ofte sett at en utlåner har lav rente en periode, for så å falle tilbake senere.

Lånestørrelsen:
Man kan trygt si at det etter hvert har blitt ganske vanlig å skille på lånestørrelsen. Det vanligste skillet går på 500.000 kroner, og i noen tilfeller 1 million. Forskjellen er gjerne 0,2- 0,3 % mellom trinnene. Blant dem som skiller på denne måten, finner vi tunge aktører som DnB, Gjensidige NOR og Storebrand. Dersom sikkerheten din er god nok lønner det seg å låne 500.000 for deretter å nedbetale. Fordi du vil da beholde den lavere renten.

Gebyrer:
Når pengene skal utbetales blir det trukket fra et behandlingsgebyr og eventuelt et depotgebyr. Et depotgebyr er ment å skulle dekke arbeidet med sikkerhetsstillelsen, men det er i praksis et ordinært gebyr. Vi slår alltid disse to gebyrene sammen. I tillegg kommer det et tingslysings gebyr på 1.840 kroner. Det er Staten som tar dette, og tas ikke med i beregningen av effektiv rente.
Hver eneste gang du betaler lånet ditt vil det normalt påløpe et termingebyr (ikke alle har det). Størrelsen på dette kan avhenge av hvordan du betaler lånet. Belastning av konto uten oppgave er det billigste. Termingebyrene er viktigere jo mindre lånet er, fordi gebyrets andel av lånekostnaden stiger.

Kundeforhold
:
Flere og flere banker oppretter egne kundeprogram. En kunde som samler flere ulike kundeforhold (lån, lønnskonto, høyrentekonto, fondsandeler) i en bank, kan få bedre betingelser på boliglån. Som oftest holder det å ha en lønnskonto ved siden av boliglånet for å fa bedre betingelser.

Valgmuligheter:
Her skal du se på mulighetene for valg av nedbetalingsmåte. Hvor lett det er å gjøre ekstra nedbetalinger på lånet, eller gjøre andre endringer underveis. De aller fleste långivere har blitt temmelig fleksible på dette området de senere årene.

2 kommentarer om “Vurderingskriterier for Boliglån og Lån generelt”

  1. Det er mye å ta hensyn til når man velger prøver å finne ut om man skal velge forbrukslån eller ikke – men når det gjelder et kjøkken så vil nok boligen stige i verdi uansett så ..

    men refinansiering av boligen kunne jo også vært et bedre alternativ.

  2. Hei, er verge for ei som vurdere å kjøpe seg bolig, de skal snart starte byggingen, hun har uførepensjon, prisen er ca 1,6 mill, hvor mye kan hun få i lån og hvordan går vi frem for å søke?

Legg igjen en kommentar