Boliglånskalkulator – Skal du få boliglån?

Dersom du skal få deg et boliglån kan det være nyttig å undersøke dette nærmere med en boliglånskalkulator. Dette finner du i bunn av denne artikkelen. Først tar vi oss av en forklaring av hva du kan forvente med denne boliglånskalkulatoren. Hensikten med den er at den vil hjelpe deg til å finne det billigste boliglånet. Det er ikke nok å se bare på renter og gebyrer. Det er også andre forhold som har betydning.

I denne kalkulatoren velger du først en sikkerhetsklasse (60 % eller 80 % av markedsverdi), og legger inn lånebeløp. Kalkulatoren regner ut effektiv rente for hver enkelt lånegiver, ut fra hvilket lånebeløp du legger inn. Samtidig blir det månedlige terminbeløpet regnet ut (regnes som annuitetslån).

Alle landets banker blir dermed gjennomgått. Ut fra dem blir det presenterert et utvalg.

Rentelisten skal alltid være sammenlignbar. Du vil ikke finne en blanding av «gamle» og «nye» rentesatser. Noen banker tilbyr en gitt rente så lenge du tilfredsstiller sikkerhetskravet og evtentuelt et visst lånebeløp.

Klikk her for å komme til boliglånskalkulatoren

Legg igjen en kommentar