Boliglånsrente på boliglån og løpetid på lånet

Boliglånsrente på boliglån er mange nordmenn sterkt opptatt av. Og dette med god grunn… Dette har mye å si for hvordan hverdagen blir for mange, da svingninger i boliglånsrenten har mye å si for hvor god råd man vil få til å betale andre regninger.

Løpetiden på et boliglån varer vanligvis mellom 10 og 30 år. Når du bestemmer lånet sikt, er det viktig å vurdere om du bør velge en kortere eller lengre løpetid på lånet.

Med en lang løpetid på boliglånet ditt vil du få lavere månedlige betalinger, men du vil også totalsett ende opp med å betale mer i rentekostnader før lånet til slutt blir nedbetalt. Med en kortere låne periode, vil du på den annen side ikke å ha betalt så mye i renter, men du vil måtte betale høyere månedlig betalinger. Dermed er man nødt til å spørre seg: Hva takler min økonomi for tiden?
Størrelsen avhenger dermed av hva lånerenten ligger på i dag.

Dagens boliglånsrente ligger på rundt 3,45 – 5,25% Effektiv rente.
Hos mange banker er det også mulig å få avdragsfrihet på boliglånet ditt. Dette betyr at du er i en gitt periode bare betaler renter og gebyrer på lånet. På den måten har du mulighet til å skape mer luft inn i økonomien.

Til slutt: Lykke til med boliglånet ditt. Og husk at den beste investeringen du gjør er ofte å betale ned boliglånet!

boliglånsrente

Legg igjen en kommentar