Boligøkonomi og ting du bør vurdere nøye

I dag bruker vi veldig store summer penger på å bo skikkelig. Omtrent en firedel av våre samlede forbruksutgifter gjelder bolig, lys og brensel. Det er derfor meget viktig at vi velger en boform og en boligstandard som er tilpasset lommeboka.
Kjøp av bolig er kanskje den største investeringen vi gjør i livet vårt.

Ta deg derfor veldig god tid før du tar din beslutning. Har du undersøkt markedet og kommet frem til de beste tilbudene? Er du sikker på at boligen ikke har mangler som råte, skadedyr og annet? Har du sammenlignet flere lånealternativer før du bestemmer deg ? Kan du stille med noe egenkapital slik at du slipper en dyr toppfinansiering av boligen for eksempel ved å høste fruktene av boligsparing for ungdom (BSU)? Har du gjennomført en grundig beregning som viser at du kan klare boutgiftene? Din  boligøkonomi står på spill, og du vet nå at du har mye å tenke på.

Legg igjen en kommentar