Slik kan du spare penger på boligskatten!

Lær om boligskatt og hvordan du kan spare penger på boligskatten!
Du har kanskje lurt på om det er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri? Har du eid boligen i minst ett år, og brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri. Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg for tidlig! Her har flere brent seg!
Er et mulig tap ved salg av bolig fradragsberettiget? Har du ikke eid boligen i minst ett år, eller IKKE brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget. Pass på at du selger eller flytter ut i tide!
Hva med pendlerbolig? Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan selges skattefritt eller skattepliktig etter reglene i punkt 5 og 6 over.
Boligskatten påvirket også boligprisene. En del vil kanskje synes det høres rart ut at boligskatten påvirket prisen på boligen. Men da må du huske at en endring i skattenivået får utslag i boligeiernes økonomi hvert eneste år ti) evig tid. Har du en ligningsverdi i dag på 400.000 kroner, må du ut med 2.240 kroner i fordelsskatt hvert eneste år. Du må tjene ca 4.480 kroner ekstra i året for å dekke en slik kostnad. Ved å fjerne skatten får du altså mer å rutte med. Men at dette får noen effekt i boligprisene, krever at mange vil bruke disse pengene til å låne mer og dermed kunne by mer for en bolig. Det er særlig de yngre gruppene i boligmarkedet som driver prisene, særlig 2. og 3. gangskjøperne. Deres økonomi er preget av at de har fått litt egenkapital, men vil bruke svært mye av sine midler til bolig. En slik skattelettelse kan med andre ord virke ganske direkte inn på prisene.
Det siste vedtaket som er fattet er at boligens ligningsverdi ikke skal utgjøre mer enn ca en tredel av markedsverdien. Men det er mange partier på Stortinget som har uttrykt et mål om å fjerne fordelsskatten av å bo i egen bolig. Det er derfor mer sannsynlig at boligskatten blir lavere eller forsvinner, enn at den økes. Men et usikkerhetsmoment er om Stortinget vil tillate at kommunene selv fritt skal få bestemme en høyere eiendomsskatt.

Legg igjen en kommentar