Datasikkerhet Og Din Sikkerhet På Nett

Er din datasikkerhet og sikkerhet på nett generelt god nok? Har din bedrift gode rutiner for sikkerhet ? I denne videoguiden som er en del av flere guider om datasikkerhet tar opp slike problemstillinger. Før i tiden var gjerne datakriminalitet bare noe som ungdommer drev på med hjemme på gutterommet. Dette er en helt annen situasjon i dag, siden det drives målrettede og av profesjonelle kriminelle. Deres virksomhet har blitt meget avansert og man må være oppdatert på hvordan man kan beskytte seg. PC-angrepene som foregår i dag målretter seg ofte både mot næringsliv og private med kun et mål for øyet: økonomisk vinning.

Christian Meyer er seniorrådgiver hos Norsk senter for informasjonssikring, og han tilbyr sammen med et utvalg fra Næringslivets sikkerhetsråd og Nasjonal sikkerhetsmyndighet med en gjennomgang av trusselbildet på internett. Dette er en datasikkerhet serie som er mest rettet mot næringslivet, men her er det også mye nyttig informasjon for privatpersoner, som også bør oppdatere seg litt på dette området. ID-tyveri blir nemlig bare mer og mer vanlig, i dag og det kan være lurt å tenke grundig igjennom egne sikkerhetsrutiner.


Legg igjen en kommentar