Deflasjon

Deflasjon er prisen redusert, det motsatte av inflasjon. Innenfor økonomisk vitenskap betegner en periode på deflasjon fortsatte, generelt fall i prisene.

Historisk deflasjon i enkelte tilfeller utløst den økonomiske krisen enda mer ødeleggende enn hyperinflasjon. Deflasjon skjer når en svak etterspørsel gir et overbud i markedet. Med fallende priser er også miste inntekter fra kapital og arbeidskraft. Selskapene må redusere eller lukke, mens arbeiderne blir arbeidsledige eller må godta en lavere utbetaling. Den synkende inntekter gi en sterkere effekt på avtagende etterspørsel. På samme tid øke prisen slipp også verdien. Med den generelle forventning om ytterligere prisen vil folk har en tendens til å lagre opp til å hente den potensielle rikdom gevinster. Resultatet kan bli en svært stor nedgang i produksjon og forbruk.

Dette skjedde med den økonomiske depresjonen i 1930-årene. Situasjonen deretter ført til John Maynard Keynes nybrud i økonomisk teori. Keynes anbefalte statlig intervensjon for å forsterke etterspørselen i økonomien.

Den japanske økonomien har i årene siden 1990, lidd tungt under en deflasjons-trend. Denne situasjonen oppsto i kjølvannet av en bolig boble som endte i et stort kutt og formuetap.

Legg igjen en kommentar