Dekk skolepengene med lån

Privatskoler koster gjerne mye penger og det er få som har slike oppsparte midler til overs. Da bør man ta opp et lån for å dekke disse kostnadene. Lånekassen gir lån som kan dekke skolepengene, men de har selvsagt en øvre grense for dette også. Husk at om du vurderer å gå på privat videregående skole, har du ikke rettighet på støtte fra Lånekassen. Da må du ta opp et lån eller bruke av egne penger om du har.

Når du går på videregående skole kan Lånekassen gi deg så mye som 27 400 kr i lån pr skoleår. De kan også låne deg penger til å dekke skolepenger inntil 23 680 kr pr skoleår. Dette utgjør til sammen et lån på 51 080 kr i lån for hvert år du går på privat videregående skole. Bor du borte, vil du i tillegg få et borteboerstipend sammen med et utstyrsstipend.

Ved videre utdanning ved universitet eller høyskole i Norge, har du krav på mer lån fra Lånekassen. Normalt vil du få lån på 92 500 kr pr studieår. Må du betale skolepenger ved studiestedet, kan du få lånt så mye som 56 740 kr til dette formålet. Koster det mer, må du ta opp vanlig lån hos en bank eller låne av familie/venner.

Har du planer om å studere i utlandet, bør du være oppmerksom på at de fleste skolene i utlandet koster mer enn de i Norge. Som regel går dette fint, da Lånekassen kan gi ekstra lån slik at du får dekt disse skolepengene. Du kan få lånt så mye som 116 100 kr i året om du velger å studere i utlandet. Når du har bestått alt av eksamener, kan noe av dette gjøres om til stipend som du ikke må tilbakebetale, men størstedelen av dette er lån som må tilbakebetales.

Trenger du mer lån til å betale skolepenger, må du søke lån hos en vanlig bank. Det er ingen hemmelighet at det kan være vanskelig å få lån når man ikke har fast inntekt, noe som ofte er tilfelle når man er student. Men helt umulig er det ikke. Vi råder deg til å møte opp personlig i banken for å snakke med dem om nettopp dette. Da har du sjansen til å snakke ansikt til ansikt med en saksbehandler og forklare dem situasjonen din, og sjansen for at du får lån da er større. Du kan også prøve å søke om lån på internett, men siden du ikke har fast inntekt, vil du mest sannsynlig få avslag.

Husk at alle lån må tilbakebetales på et tidspunkt. Fordelen med lån fra Lånekassen er at det «fryses» til du er ferdig utdannet. Dette er ikke tilfellet med andre typer lån. Disse må tilbakebetales med rente og nedbetalingen starter allerede måneden etter at du har tatt lånet. Hvis du er sikker på at du klarer å betjene et lån og at du har inntekt til det, så skal det ikke være noe problem.

Når det gjelder privatskole kontra offentlig skole, bør du også tenke deg godt om. En offentlig skole her hjemme i Norge kan være minst like bra som en privatskole.

Legg igjen en kommentar