Den norske Bank

Den norske Bank, DnB. Bergen og Oslo, norsk finanskonsern 1990–2003, drev med bank- og finansieringsvirksomhet, livsforsikring, fonds- og kapitalforvaltning. DnB ble opprettet 1990 ved sammenslutning av Den norske Creditbank og Bergen Bank. Etter bankkrisen ved slutten av 1980-årene ble bankens aksjekapital i 1991 skrevet ned, og staten gikk inn som storaksjonær i banken, samtidig med at det største norske kredittforetaket, Realkreditt, ble slått sammen med banken. Statens eierandel ble senere redusert til under 50 %. DnB omfattet fra 1996 også Vital Forsikring, og ble sammensluttet 1999 med Postbanken. Kjøpte i 2002 det svenske Skandias globale kapitalforvaltning for 3,2 mrd svenske kr. DnB ble 2003 fusjonert med Gjensidige NOR ASA til DnB NOR.

Legg igjen en kommentar