Dersom det er Feil og Mangler i Den nye Boligen eller Huset ditt

Når du tar over en bolig eller et nytt hus, kan du ikke forvente at det skal være helt uten feil. Det vil trolig være små feil og ting som ikke er som du forventet.

Dette betyr ikke nødvendigvis at du kan kreve penger fra selger.

Det vil være en juridisk balanse, enten det er en mangel som gir deg rett til erstatning eller forholdsmessig reduksjon i prisen.

Ansvaret for svakhetene i en bolighandel er komplisert juridisk stoff. De kan gi deg en kort innføring i lovgivning på området. Hvis du mistenker at det er en mangel, bør du kontakte en rådgiver (vanligvis en advokat). En rådgiver vil være i stand til å vurdere om det er grunnlag for noe krav mot leverandøren. Hvis du registrerer en eierskifteforsikring i forbindelse med handelen, vennligst ta kontakt med forsikringsselskapet og spør om mulighetene for dekning.

10 år med ansvar for mangler

Selger som utgangspunkt 10 år med ansvar for skjulte feil og mangler av bolig, hvis han ikke har blitt trukket opp en status, har tilbudt deg en eierskifteforsikring og lovte å betale halvparten av premien. Det er også et tilfelle av mangler som allerede var der da du overtok huset.

Selger er heller ikke fritatt fra ansvaret for:
omstendigheter som oppsto etter at tilstandsrapporten utarbeidet.
Betingelser som selger har gitt garantier på.
Tilfeller hvor selgeren har handlet med grov uaktsomhet.
Tilfeller hvor selgeren som entreprenør eller utbygger har angitt for å selge den.

I disse tilfellene kjøperen som grunnlag for å kreve erstatning når det er knapphet, og selgeren har ikke oppgitt om det – selv om han visste eller burde vite om det.

Det må være mye å rette på..

Merk imidlertid at for å være svært, før vi kan si at en selger har handlet med grov uaktsomhet. En kan ikke kreve at en generell selge detalj har gjennomgått en statusrapport for å bekrefte at bygningssakkyndige har oversett noe-

Legg igjen en kommentar