Dette Er BankID, Begunstigelse, Buypass m.m.

Her er en gjennomgang av forklaringer på hva uttrykk som BankID, Begunstigelse, Buypass er for noe. Det er i internettjungelen et helt hav av ord og uttrykk og holde styr på og ikke alle vet betygningen av dem.
Dette er BankID:

BankID kan forklares som en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. BankID blir levert av bankene i Norge og er basert på en samordning utviklet av banknæringen i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.

Sikker identifisering og signering på nettet gjør at du som kunde slipper personlig oppmøte for identifisere deg og skrive under dokumenter. Om kort tid kan du som kunde i

Hva er begunstigelse?

Begunstigelse er å gi noen fordel eller favør til utbetaling av for eksempel livs-, ulykkes- eller sykeforsikring. Forsikringstakeren gir retten til utbetaling av forsikringssummen til den begunstigede når forsikringstakeren selv faller fra.

Hva menes med besiktigelse?

Dette er fysisk kontroll av et forsikringsobjekt før eller etter en skade.

Hva menes med bonussystem?

Regler for opprykk eller nedrykk i selskapenes bonusstiger i bilforsikring.

Hva menes med bonus?

Bonussystemet tar sikte på å premiere førere som ikke er utsatt for skade, og følgelig ikke belaster sin forsikringsavtale med skadeerstatninger.

Nye kunder over 18 år får startbonus på 20 %. Deretter øker bonusen med 10 % for hvert år en kjører skadefritt frem til en har nådd 70 %. Ved fem års skadefri kjøring på 70 % oppnår en maksimal bonus, 75 %.

Ved skade som dekkes av eget selskap vil en miste bonus. Kunder som har hatt 75 % bonus i seks år eller mer, mister ikke bonus ved første skade.

Hva er buypass?

Buypass kan sies å være en god løsning for sikker autentisering, signering og betaling via Internett. For å ta i bruk løsningen må du ha en elektronisk ID. Den kan ligge i chip-en på et Smartkort eller i en mobiltelefon. Smartkortet bestiller du hos en kortutsteder, for eksempel Norsk Tipping.

Hvis du har tilgang til et Buypass Smartkort og en kortleser knyttet til pc-en din, kan du om kort tid logge deg inn ved hjelp av dette på Min side.

Legg igjen en kommentar