Dinepenger.no

Dine Penger er Norges største forbruker- og økonomiblad som veldig mange nordmenn kjenner godt til i dag.

Dine Penger kan beskrives som en privatøkonomisk tidsskrift og ble etablert i 1983 av Carl Johan Berg og Carsten O. Five. Etter dette overtok Christian Vennerød redaktørkrakken fra Berg. Vennerød og Five kjøpte sammen magasinet i 1988 og solgte det for nesten 50 millioner kroner til Schibsted i 1996.

Vennerød og Five fortsatte som redaktører til henholdsvis 2000 og 2002. Ansvarlig redaktør siden 2002 er Tom Staavi. Dine Penger har 414 000 lesere (Riksundersøkelsen høsten 2005). Bladet kommer med 11 utgaver per år.

Dette tidsskriftet er Norges eneste rendyrkede fagmiljø for privatøkonomi.

Dine Penger har som hovedformål å gi individet mer frihet i livet gjennom å bedre økonomien. Ved siden av helse, er økonomi den viktigste faktoren som begrenser individets valgmuligheter. Ved å gjøre det beste ut av egne økonomiske ressurser, får man også flere valgmuligheter og står friere til å ta de valg som gir den enkelte et godt og lykkelig liv.

Faste spalter: Pengetorget: De beste aksjefondene, rentene og aksjerådene Pengegaloppen: Tips og nyheter om stort og smått. Skatten min: Spørsmål og svar om skatt. Gode råd er billige: Spørsmål og svar om din økonomi. Kunst og antikviteter: Gratis taksering av dine gjenstander. Ditt eget firma: Tips, råd og nyheter for deg som driver egen virksomhet. PC og teknologi.

Dine Pengers hovedkanal er papirmagasinet som når ut til omlag 60 000 abonnenter og løssalgskjøpere, og 410 000 lesere. Nettsidene www.dinepenger.no er etablert som en stadig viktigere kanal, og når for tiden omlag 230 000 unike brukere i uken. Selskapet utgir i tillegg bøker og operer ulike klubbkonsept for mindre medlemsmasser.

Legg igjen en kommentar