Mange enkeltpersonsforetak er blitt registrert uten at eier har satt seg godt nok inn i hva en får av rettigheter og hva man har valgt bort av rettigheter i denne selskapsformen.

Mange konsulenter synes at kravet til 100.000 i egenkapitalt er uforholdsmessig høyt når en skal etablere sin virksomhet. Mange er ikke klar over at det finnes et alternativ som kalles for NUF – Norsk registrert Utenlandsk Foretak.

Denne selskapsformen er tilgjengelig grunnet vårt medlemskap i EØS, og gir deg de samme rammevilkår som et Aksjeselskap, men hvor du slipper å skaffe tilveie minimumskravet på 100.000 i aksjekapital.