Fordeler og Ulemper med Enkeltmannsforetak

Fordelene med enkeltmannsforetak er som følger:

• Et enkeltmannsforetak er den mest ubyråkratiske foretaksform. Det kreves ikke for melle avgjørelser om oppstart, og heller ikke om kapital-
innskudd.
• Som eneeier kan du ta lynraske avgjørelser
• Underskudd går direkte til fradrag i innehaverens selvangivelse.
• Det er forholdsvis enkelt både skattemessig og ellers å om- danne til AS dersom det ønskes, evt. til ansvarlig selskap (da
med minst to deltakere).
• Registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund – som gir organisasjonsnummer – er gratis, så sant du ikke driver med salg av innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte.
• Det er revisorplikt bare hvis omsetningen overstiger fem millioner kroner (eks mva).
• Enkeltmannsforetak har begrenset regnskapsplikt så sant de ikke har eiendeler i næringen på minst 20 millioner kroner
eller flere enn 20 ansatte.

Ulemper med enkeltmannsforetak:
• Den personlige risiko er svært stor ved tap eller konkurs. Du må dekke gjeld av dine personlige midler.
• Innehaver som selger virksomheten vil fortsatt ha ansvar for all eldre gjeld, unntatt hvis kreditorene godtar at en evt. ny innehaver overtar ansvaret for gjelden.

En kommentar om “Fordeler og Ulemper med Enkeltmannsforetak”

Legg igjen en kommentar