Fordelene med enkeltmannsforetak er som følger:

• Et enkeltmannsforetak er den mest ubyråkratiske foretaksform. Det kreves ikke for melle avgjørelser om oppstart, og heller ikke om kapital-
innskudd.
• Som eneeier kan du ta lynraske avgjørelser
• Underskudd går direkte til fradrag i innehaverens selvangivelse.
• Det er forholdsvis enkelt både skattemessig og ellers å om- danne til AS dersom det ønskes, evt. til ansvarlig selskap (da
med minst to deltakere).
• Registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund – som gir organisasjonsnummer – er gratis, så sant du ikke driver med salg av innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte.
• Det er revisorplikt bare hvis omsetningen overstiger fem millioner kroner (eks mva).
• Enkeltmannsforetak har begrenset regnskapsplikt så sant de ikke har eiendeler i næringen på minst 20 millioner kroner
eller flere enn 20 ansatte.

Ulemper med enkeltmannsforetak:
• Den personlige risiko er svært stor ved tap eller konkurs. Du må dekke gjeld av dine personlige midler.
• Innehaver som selger virksomheten vil fortsatt ha ansvar for all eldre gjeld, unntatt hvis kreditorene godtar at en evt. ny innehaver overtar ansvaret for gjelden.

Søk av våre brukere:

  • enkeltmannsforetak
  • fordeler med enkeltmannsforetak
  • enkeltmannsforetak fordeler
  • enkeltmannsforetak ansatte
  • enkeltmannsforetak lån
  • ansatte i enkeltmannsforetak