Enkeltpersonforetak eller AS – Hva Bør Man Velge?

Vurderer du enkeltpersonforetak eller AS ( Aksjeselskap ), men er usikker på hva du burde velge? Her er et vanlig spørsmål og svar i forbindelse med denne problemstillingen.

enkeltpersonforetak

Spørsmål:
Finnes det en enkel vurdering for når AS er riktig driftsform i forhold til enkeltpersonforetak?

Svar:
Den vanligste grunnen til at virksomhet ønsker å drive i aksjeselskapsformen, vil være ønsket om begrenset ansvar for selskapsdeltakerne. Dersom bedriften vokser vil også den personlige risiko øke i et enkeltpersonforetak og ved drive i aksjeselskapsformen gir dette bedre mulighet for å ta opp kompanjonger, hente inn ny kapital som igjen bidrar til å spre risiko. I et aksjeselskap svarer deltakerne ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser, og plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller dets konkursbo i større utstrekning enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen.

Etablerer du et enkeltpersonforetak må må man derfor vurdere risikoen for å tape innskutt kapital og eventuelt lånebeløp og dermed hvilke konsekvenser dette vil ha ved at banken for eksempel kan begjære huset solgt ved en konkurs. Selvstendig næringsdrivende er ikke medlem av folketrygden slik man er som ansatt i et selskap, og har derfor begrensede rettigheter til blant annet sykepenger og pensjon.

Etablerer av enkeltpersonforetak har heller ikke rett til arbeidsledighetstrygd dersom han/hun må legge ned bedriften.Skattemessig kan det være mere gunstig å drive i AS formen i de tilfeller man tjener mere enn man behøver til forbruk. I enkeltpersonforetak blir man løpende beskattet for overskudd inntil 51 %, mens man i et AS ( aksjeselskap ) blir beskattet med 28% for det som man ikke trenger å at ut til personlig forbruk men ønsker å investere i selskapet.

Hva som passer best for deg må vurderes konkret og vær klar over at valget av måten du organiserer din næringsvirksomhet på, kan få økonomiske og juridiske konsekvenser for deg i forhold til ansvar og risiko, skatt, rettigheter og plikter.

Legg igjen en kommentar